Xây dựng website đa ngôn ngữ (phần 1) : Xử lý đối với các plain text cố định

Xây dựng một website đa ngôn ngữ sẽ không quá đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ, chúng ta phải xử lý các vấn đề liên quan như sau

  • URL đa ngôn ngữ
  • Đối với mỗi vùng miền khác nhau thì style lại khác nhau (có những Quốc Gia hiển thị text từ phải qua trái)
  • Mỗi ngôn ngữ lại có hình ảnh khác nhau

Tôi sẽ chia nhỏ bài viết thành nhiều phần để các bạn tiện theo dõi. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẽ với các bạn 1 video của tác giả Nurym Kenzh về việc tạo multi language cho plain text như label hay các error message