Cài Azure storage emulator để sử dụng các dịch vụ azure storage như Azure Blob, Azure Queue, Azure Table

Microsoft Azure storage emulator giúp bạn tạo môi trường giả lập để phát triển các dịch vụ storage của azure như Azure Blob, Queue, Azure table mà không cần đến tài khoản thật trên azure cloud. Cách cài đặt như sau

Bước 1 : Tải file setup về cài đặt trực tiếp

Link tải file https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=717179&clcid=0x409

các bạn tải về rồi chạy setup như phần mềm bình thường

Bước 2 : Khởi động emulator

Mở start hoặc dùng phím window, gõ tìm Azure Storage Emulator

Cài Azure storage emulator để sử dụng các dịch vụ azure storage

Một cửa sổ console hiện ra, các bạn chờ 1 chút để emulator thiết lập các cài đặt cần thiết (từ lần thứ 2 mở lại emulator thì sẽ nhanh hơn), sau khi hoàn tất thì giao diện sẽ tương tự như sau

Cài Azure storage emulator để sử dụng các dịch vụ azure storage

Như vậy là xong rồi đấy, bây giờ bạn có thể chạy các đoạn code của bạn dưới local mà không cần phải kết nối tới tài khoản trên azure portal.

Tham khảo https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-use-emulator