Lấy tham số trên url bằng javascript

Trong bài viết này mình sẽ đưa ra 1 trick nhỏ giúp lấy tham số trên url trong javascript một cách thuận tiện nhất

cách 1 : ý tưởng khá đơn giản, coi url là một chuỗi và chúng ta dùng phương pháp tách chuỗi để lấy ra giá trị cần thiết

cách sử dụng đơn giản chúng ta chỉ cần gọi như sau

cách 2 : Sử dụng Regex, trông có vẻ hầm hố và phức tạp hơn. Tuy nhiên cách sử dụng của nó có vẻ đơn giản và thân thiện hơn vì cách gọi hàm như đang code C# vậy

khi sử dụng

Tham khảo css-tricks.com