Front-end tip : Scroll tới 1 vị trí sử dụng animation

Thông thường khi muốn scroll tới một vị trí nào đó chúng ta thường hay sử dụng anchor, cách này đơn giản và không cần bất cứ thư viện nào. Tuy nhiên trải nghiệm nó đem lại thì không được mượt mà cho lắm. Thay vì thế chúng ta có thể sử dụng một chút jquery để đem lại hiệu ứng tốt hơn cho người dùng. Cách làm đơn giản như sau

Bước 1 : viết 1 hàm nhỏ, đặt tên là reach

Bước 2 : Muốn scroll tới vị trí nào (dựa trên ID của element) thì chỉ cần gọi đơn giản như sau

Xem toàn bộ demo tại đây