Render HTML trong Angular như thế nào

Thông thường chúng ta hay render HTML trong Angular bằng thuộc tính innerHTML như sau

Cách này hoàn toàn đúng, ko hề sai, tuy nhiên nó có nhược điểm là các thẻ class hay inline style sẽ không được hiển thị. Theo mặc định thì angular loại bỏ hết tất cả các thuộc tính này khi render HTML, cái mà bạn nhận được chỉ gồm các thẻ HTML thuần túy.

Để hiển thị được cả inline style & các css class, chúng ta cần phải tạo 1 pipe với nội dung như sau (search google cách tạo pipe nếu bạn chưa biết cách)

Bây giờ chúng ta chỉ cần sử dụng như sau