UX cho button

Một thiết kế rất hay của tác giả Nour Saud